Vastuuhenkilö

Tietosuojasta vastaava henkilö
Sami Vironen

Puhelinnumero
040 140 2150

Sähköpostiosoite:
asiakaspalvelu@kotisiivoojasi.com, sami@remonttipalvelusuper.com

Käsittelyn tarkoitukset

Keräämme tarvittavat asiakastiedot, jotta voimme tuottaa teille palveluitamme sujuvasti ja tehokkaasti. Käytämme rekisterin tietoja pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, eli esimerkiksi tiedottamiseen, palveluntuottamiseen ja laskutukseen.

Rekisteriä voidaan käyttää myös palveluidemme kehittämiseen ja markkinointiin. Markkinointiviestintää voidaan suorittaa kohdennetusti mm. kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi markkinointirekisteriin voidaan kerätä tietoja mielipide- ja markkinatutkimusten yhteydessä, sekä kilpailujen ja -arvontojen järjestämisen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Asiakasrekisteri: Kotisiivoukset ja muun kodinhoitopalvelut, remontti- ja maalauspalvelut, asuntojen/huoneistojen/varastojen tyhjennykset, otsonoinnit (hajunpoisto)

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, hetu, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutusosoite. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen.

Asiakasrekisteri: Sosiaalipalvelun tukipalveluasiakkaat

Tallennamme tarpeen mukaan asiakkaasta seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, hetu, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutusosoite.

Sosiaalipalvelun piiriin kuuluvilta asiakkaistamme tallennamme myös lakisääteisen palvelusopimuksen tiedot: asiakkaan itsensä antama kuvaus toimintakyvyn haitasta- ja alentumasta, sekä asiakkaan itsensä nimeämät yhteyshenkilöt.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään sosiaalipalvelun laadukasta ja yksilöllistä toteuttamista ja viranomaisvalvontaa varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite.

Sosiaalipalvelun tukipalveluasiakkaiden yhteyshenkilöt – ja tahot

Sosiaalipalveluasiakas voi halutessaan antaa yhteyshenkilön suostumuksella yhteyshenkilön – tai muun tahon (esim. kunnallinen kotipalvelu) yhteystiedot. Yhteyshenkilöstä tallennamme nimen ja puhelinnumeron.

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriin voimme kerätä seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero. Markkinointirekisteriin keräämme tietoja vain suostumuksella.

Toiminnassamme noudatamme erityisesti seuraavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999

Kuluttajansuojalaki 393/2014

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Tilaajavastuulaki 1233/2006

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Asiakastiedot ja sosiaalipalvelun tukipalveluasiakkaiden yhteyshenkilöt – ja tahot

Joillakin asiakkaillamme on oikeus saada palveluistamme verovähennyksiä. Verottajan ohjeen mukaan tietoja ja tositteita tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Velvollisuuden toteuttamiseksi säilytämme henkilötietoja seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Markkinointirekisterin tiedot

Markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta eteenpäin päivästä, jolloin suostumus on annettu, tai rekisteröity on itse viimeksi ollut yhteydessä yritykseen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja tuhotaan tietoturvallisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Sosiaalipalveluasiakas antaa voi antaa yhteyshenkilönsä tiedot henkilön puolesta.

Ketkä muut voivat käsitellä henkilötietojasi

Siivous- ja tyhjennyspalvelu Super Oy:n kirjanpidon hoitaa tilitoimisto Vihantopalvelut Oy, joka saa käyttöönsä laskutuksessa käytettävät tiedot.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan poikkeustapauksessa luovuttaa:

  • Lain sallimissa rajoissa viranomaisille.
  • Ostajalle toteutuneen yrityskaupan jälkeen.
  • Mahdollisten perintätoimien yhteydessä perintätoimistolle.
  • Sosiaalipalveluasiakkaan tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella asiakkaan itsensä nimeämälle yhteyshenkilöille ja -tahoille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona olevat palvelusopimukset, palvelusuunnitelmat ja muut asiakastiedot säilytetään lukitussa tilassa Pyynikintien toimistossa. Yrityksen käsittelevät henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Käyttöoikeus järjestelmiin on työtehtävien mukainen.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Siivous- ja tyhjennyspalvelu Super Oy
Aputoiminimet: Remontti- ja Maalauspalvelu Super
Sinun Kotisiivoojasi.com
Y-tunnus: 3176262–2
Pyynikintie 5 M, 00710 Helsinki
puh: 040 140 2150
s-posti: asiakaspalvelu@kotisiivoojasi.comsami@remonttipalvelusuper.com